Kiirküsitlus

  Millist rasestumisvastast vahendit Sa kasutad?

  Hääleta

  Seksuaalne orientatsioon  Seksuaalvähemuseks loetakse ühiskonnas valdavast seksuaalsuunitlusest erinevalt käituvat inimgruppi. Inimesed erinevad näiteks selle poolest, missugune on nende seksuaalne suundumus ehk orientatsioon.
  Seksuaalne suundumus ehk orientatsioon on seksuaalne ja emotsionaalne külgetõmme endaga samast soost, erinevast soost või mõlemast soost isikute suhtes.

  Eristatakse kolme liiki seksuaalset orientatsiooni:
  Heteroseksuaalsus – seksuaalne ja emotsionaalne tõmme vastassooliste vastu.
  Homoseksuaalsus – seksuaalne ja emotsionaalne tõmme omasooliste vastu. Homoseksuaalseid naisi nimetatakse lesbideks ja mehi geideks.
  Biseksuaalsus – seksuaalne ja emotsionaalne tõmme sõltumata soost.

  Hoolimata paljudest katsetest leida uuringute abil homo- ja biseksuaalsuse põhjuseid, pole see siiani õnnestunud. Kui varem püüti homoseksuaalsust suruda psühhopatoloogia raamidesse, siis 1972. aastal jäeti USA-s homoseksuaalsus  vaimuhaiguste  loetelust välja. Siiani ei ole teada, kuidas inimese seksuaalsed eelistused lõplikult välja kujunevad. Uuritud on looteperioodi hormoonide mõju, bioloogilisi tegureid, teatud seksuaalsete kogemuste või psühholoogiliste tegurite mõju. On arvatud, et homoseksuaalsus võib olla geneetiliselt edasikantav, kuid ka see hüpotees pole kinnitust leidnud.

  Teismeliseeas on tavaline, et ollakse huvitatud samasoolistest ning see ei pruugi alati tähendada, et teismeline on homoseksuaalne. Samuti on sel eluperioodil normaalne tihedate sõprussidemete loomine samast soost sõpradega, mis samuti ei näita inimese seksuaalseid eelistusi.
  Seksuaalses orientatsioonis aitab selgusele jõuda aeg ja rääkimine hea sõbra, täiskasvanu või asjatundjaga. Kui ebakindlust eelistustes põhjustab mõni varasem trauma, nagu näiteks seksuaalvägivald, tuleb kindlasti abi otsida nõustajalt, kes aitaks traumaga seotud tunded läbi töötada ja noorel seksuaalses orientatsioonis selgusele jõuda.
  Kui kujuneb välja seksuaalne ja emotsionaalne tõmme valdavalt samasooliste vastu, ei julgeta sageli eelarvamuste ja teiste inimeste negatiivse suhtumise kartuses oma tegelikke tundeid ja orientatsiooni välja näidata. Teadmine, et ollakse teistsugune, võib tekitada üksindus- ja mittemõistmistunnet ning ängistust, kuna ei leita võimalust end vabalt väljendada. Uuringute põhjal võib äng väljenduda isegi enesetapukalduvuses.
  Seetõttu, isegi kui inimene teab oma seksuaalset orientatsiooni,võib ta hukkamõistu kartuses otsustada seda mitte järgida. Ükskõik millise seksuaalse orientatsiooniga inimene võib hoopis valida seksist hoidumise.Biseksuaalne inimene võib otsustada, et ta alustab romantilisi suhteid ainult ühest soost partneritega. Mõned homoseksuaalsed inimesed otsustavad kõigest hoolimata valida heteroseksuaalsed suhted, kuid on leitud, et see võib haiget teha mõlemale poolele ja põhjustada depressiooni.
  Seksuaalsest orientatsioonist olenemata peaks iga seksuaalselt aktiivne inimene kasutama kondoomi, et vähendada haigestumise riski seksuaalsel teel levivatesse haigustesse.

  Väljendiga “kapist välja tulemine” (ing k coming-out) iseloomustatakse protsessi, mille vältel homoseksuaalne isik avalikustab oma orientatsiooni. Mõned jõuavad seesmise arusaamise ja “välja tulekuni” juba teismeliseeas, teised 20. eluaastates, mõned ei tee seda kunagi.
  Homo- või biseksuaalsetel inimestel tuleb leida õige hetk oma perele ja sõpradele teatamiseks.

  Vanemad peaksid oma väärtushinnanguid ja arvamusi oma lastega varakult jagama, kuid  noori ei tohiks  tõrjuda või halvustada seetõttu, et neil on teistsugused väärtushinnangud või seetõttu, et teismelised teevad otsuseid, millega vanemad rahul ei ole. Teismelised peaksid tundma oma vanemate armastust olenemata otsustest, mida nad on langetanud, või nende seksuaalsest orientatsioonist. Kõik seksuaalse identiteediga seotu on teismeliseeas eriti segadusttekitav, kuid vanemate toetus ja kannatlikkus aitavad enamikul teismelistest oma seksuaalse identiteedi edukalt välja kujundada.
  Positiivse identiteedi kujunemisel on oluline seksismi, homofoobia ja soolise orientatsiooni põhise diskrimineerimise taunimine. Ka tänapäeva ühiskonnas võib ikka veel leida arvamust, et ainuvõimalik ja õige on heteroseksuaalne suhe. Teismelised, kellel on probleeme seksuaalse orientatsiooniga ja lahkarvamusi oma vanematega, võiksid abi saada, rääkides koolipsühholoogi või noortenõustajaga. Eestis on olemas ka homoseksuaalsete ühendused, kes pakuvad sellealast teavet ja abi.
   
  Nõu ja abi:
  Eesti LGBT Ühing
  Eesti Inimõiguste Keskus
  Oma Maailma Avardamise keskus
  Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik