Kiirküsitlus

Millist rasestumisvastast vahendit Sa kasutad?

Hääleta

Lähisuhete alustamine

Suhete loomine, millest võiks kujuneda sõprus- või armastussuhe, võib olla keerukas. Teisalt ei kujune sellised suhted ka päris iseenesest, vaid sellele tuleb ise kaasa aidata. Kõikidel  inimestel ei ole alati sama lihtne suhteid luua – mõned inimesed on loomu poolest julgemad ja teised ujedamad. Üks eeldus sõprade leidmisel ja paarisuhete loomisel on endast lugupidamine ja enda väärtustamine – need omadused on aluseks loodavatele suhetele ning see määrab, milliseks suhted kujunevad.
Ka interneti teel on võimalik luua suhteid, millest kujunevad välja sõprus- ja isegi armastussuhted, kuid netitutvuste puhul tuleb silmas pidada, et end samaealise netituttavana esitleva isiku taga võib tegelikult olla hoopis ohvreid otsiv pedofiil.


Mõned võimalused, mis võivad olla abiks suhete loomisel
1. Ole siiras ja suhtu teistesse sõbralikult. Kui inimestele saab osaks aus ja siiras sõbralikkus, on nad valmis seda ka tagasi andma. See ei tähenda liialdatud komplimentide tegemist või ärakasutamisega leppimist.
 
2. Vaata suhtluspartnerile otsa ja keskendu vestlusele. Mõni inimene on loomu poolest häbelik ja see takistab teda suhete loomisel. Seetõttu võib ta tahtmatult keskenduda enda punastamisele või kätevärinale, mida teised ei märkagi. Kui arglik inimene vaatab suhtluspartnerist mööda ja räägib vaikse häälega, siis võidakse seda tõlgendada ebaviisakuse või ebasõbralikkusena. Mõistlik on keskenduda rohkem ümbritsevatele inimestele ja nendega suhtlemisele ja püüda vähem tähelepanu osutada enda ebakindlusele. Mõnikord on abi ka sellest, kui suhtluspartnerile ausalt tunnistada oma arglikkust ja ebakindlust.
 
3. Ole teadlik nendest positiivsetest omadustest, mida just sinul on oma suhtepartnerile pakkuda – olgu selleks siis kaasatundmisvõime, aktiivse kuulamise oskus või hea naljasoon. Inimestele meeldib olla  suhetes nendega, kes endast lugu peavad ega alahinda ennast.
 
4. Julge olla sina ise, kõigi oma heade külgede ja nõrkustega – sellise inimese seltsis on hea ja loomulik olla. Ka suhtepartner tunneb, et ta võib siiralt olla see, kes ta on.

5. Mõtle, missuguste inimestega soovid tegelikult suhteid luua. Silmatorkav ja populaarne inimene ei ole tingimata hea suhtepartner. Esmapilgul tagasihoidliku kaaslasega võivad aga suhted kujuneda toredaks ja rahuldustpakkuvaks.
6. Julge teha ise esimene samm ja ära jää alati ootama, et teine seda teeks. Traditsiooniliselt oodatakse poisilt ja mehelt initsiatiivi lähisuhte loomiseks, aga tänapäeval on loomulik, et ka tüdruk või naine võib suhet algatada.

7. Anna suhte arenemisele aega. Kui hakatakse teineteisele meeldima ja suhe hakkab muutuma lähedasemaks, siis võib suhtepartneri tundmaõppimiseks aega kuluda. Mõnes
mõttes on lähisuhe inimeste vahel tekkinud alles siis, kui ollakse valmis kaaslast ka teistele tutvustama kui oma sõpra või suhtepartnerit.

Nõuannete juures on osaliselt kasutatud 8. klassi inimeseõpetuse õpikut
(autorid Merike Kull, Kai Part, Kristi Kõiv ja Evelyn Kiive, kirjastus Koolibri 2012).