Kiirküsitlus

Millist rasestumisvastast vahendit Sa kasutad?

Hääleta

Terved ja ebaterved suhted

Kui kaks inimest teineteisega sobivad ja loovad paarisuhte, siis sageli nähakse suhte alguses nn armumise faasis (vt ka Armastus) teist inimest läbi „roosade prillide“. Mõne aja pärast hakatakse oma partnerit nägema reaalsemana ning märkama tema nõrkusi ja vähem meeldivaid omadusi. Sarnane „tutvumisprotsess“ leiab aset ka sõprussuhete puhul. Selleks, et avastada teise inimese iseloom ja isiksus, on hea kasutada avatud suhtlemisviisi - oma tunnetest ja mõtetest avameelselt rääkimist.
Avameelse suhtlemise kaudu võidakse avastada üha rohkem sarnasusi oma sõbra või paarisuhtepartneri juures. Suudetakse ilma üksteisele haiget tegemata öelda, mis tema juures häirib. Seeläbi suureneb rahulolu lähisuhtega ja suhe muutub püsivamaks.
Kuid võidakse avastada ka erinevusi enda ja partneri vahel või seda, et partner pole tegelikkuses selline nagu ette kujutatud. See aitab mõista ka rahulolematuse põhjusi suhtes ning suhe võib muutuda ebapüsivamaks või katkeda. Eriti murdeeas alustatud käimissuhted võivad just sel põhjusel jääda lühiajalisteks, sest ootused oma partnerile on sageli ebarealistlikud.

Terve ja rahuldustpakkuv suhe paneb sind ennast hästi tundma nii iseenda kui oma partneri suhtes. Teil on koos lõbus ning te saate mõlemad jääda iseendaks. Tervetele sõprus- ja paarisuhetele on omased:
• avatud suhtlemisviis
• ausus - partnerid ei varja teineteise eest midagi olulist ning saavad öelda täpselt seda, mida mõtlevad, ilma et peaksid kartma naerualuseks jäämist; saavad tunnistada oma vigu ja lahendada erimeelsusi ausalt 
   oma arvamust avaldades
• tunnustamine – teineteise võtmine täpselt nii nagu ollakse, teineteise eripärade hindamine ilma et üritataks teist mingil moel „korda teha“
• austus – partnerid hindavad teineteist kõrgelt ega tunne ennast ei paremana ega alaväärsemana; austatakse teineteise õigust jääda ka eriarvamusele
•  turvalisus - tunne, et sa ei pea muretsema selle pärast, et su partner võiks sulle füüsiliselt või emotsionaalselt haiget teha ning sa ise ei tunne kiusatust talle haiget teha
• võrdsus - nt ühiste otsuste langetamisel, kohustuste jagamisel, toetamisel raskes olukorras
• koosveedetud aeg, vestlused ja ühised tegevused, oma unistuste ja murede jagamine
• nauding – hea suhe peab olema ka nauditav ja rahuldustpakkuv, nii tuntakse end oma partneri kõrval energilise ja elurõõmsana.

Terve lähisuhte vastandiks on ”ahistav” suhe, milles esineb ärakasutamine ja ebaausus. Sellises suhtes keerleb kõik kontrolli, hirmu ja austuse puudumise ümber. Reeglina kontrollib üks partneritest teist, külvates hirmu ja viha. Ahistavas suhtes võib ette tulla ähvardusi, partneri naeruvääristamist ja süüdistamist, armukadedushooge ja otsest vägivalda.
 
Probleemidele paarisuhtes viitavad:
• vastastikuse austuse ja usalduse puudumine
• tunne, et ei saa olla suhtes „mina ise”
• üksindus-  ja eraldatusetunne
• ühiste huvide ja tegevuste puudumine
• avameelsete vestluste puudumine
• ebavõrdne vastutuse ja kohustuste jaotus
• pidev rahulolematus
• kehalise, vaimse või seksuaalse vägivalla esinemine.

Selleks, et probleeme tulemuslikult lahendada, on vaja mõlema partneri tahet ja pühendumist Tuleb teist inimest kuulata, selleks et teda mõista. Tuleb mõista ja rääkida oma tunnetest ja püüda aru saada, mis põhjustab negatiivseid tundeid. Oma rahulolematuse ja pahameele allasurumine ja konfliktidest hoidumine ei aita probleeme lahendada.
Lahendamata probleemid paarisuhtes võivad tekitada pikaajalist rahulolematust ning olla inimesele kahjulikud. Näiteks vägivald lähisuhetes, lapse väärkohtlemine, ka kiusamine teismeliste suhetes ei ole näide turvalistest lähisuhetest.
Kui tundub, et suhe on ahistav, siis suure tõenäosusega see nii ongi. Võib-olla sisimas teatakse, et üksinda oleks parem, kuid kardetakse partnerit maha jätta. Kui olukord on tõesti selline, tuleb kindlasti pöörduda abi saamiseks vanema, koolipsühholoogi, noortenõustaja, perearsti, sotsiaaltöötaja või kellegi teise poole, keda saab usaldada.
Sellises olukorras ei peaks mitte keegi vastu tahtmist olema sunnitud säilitama ebaturvalisi ja kahjustavaid lähisuhteid.

Peatüki koostamisel on osaliselt kasutatud www.sexualityandu.com materjale ja 8. klassi inimeseõpetuse õpikut (autorid Merike Kull, Kai Part, Kristi Kõiv ja Evelyn Kiive, kirjastus Koolibri 2012)