Kiirküsitlus

  Millist rasestumisvastast vahendit Sa kasutad?

  Hääleta

  Eesti Seksuaaltervise Liit

  Eesti Seksuaaltervise Liit on seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste mittetulunduslik eestkosteorganisatsioon Eestis. Tegutseme selles valdkonnas ennetuse, seire ja sekkumisega; teeme koostööd kodanikuühiskonna eri tasandi organisatsioonidega; räägime kaasa valdkondlike otsuste langetamisel ja viime läbi koolitusi erinevatele sihtrühmadele.
  Seisame hea selle eest, et kõikidele naistele, meestele ja noortele oleks seksuaaltervisega seotud teave ja heatasemelised teenused kättesaadavad.

  Liidu asutamisel 1994. aastal valisime prioriteetseks sihtrühmaks noored, sest teismeliste ja noorte hulgas oli kõrge raseduse katkestamise ja seksuaalsel teel levivate haiguste esinemissagedus. Noored on siiani meie keskne sihtrühm, samuti on jäänud prioriteetseks töö pereplaneerimise, rasestumisvastaste vahendite ja HIV/seksuaalsel teel levivate haiguste valdkonnas. Liidu asutamise algusest alates oleme tegelenud seksuaalõiguste kui inimõiguste tutvustamise ja edendamisega Eestis, viimastel aastatel on varasemast veelgi enam panustatud ettevõtmistele soolise võrdõiguslikkuse edendamise ning vägivalla ennetuse ja abi suunal.

  Vaata lisa: www.estl.ee