Kiirküsitlus

  Millist rasestumisvastast vahendit Sa kasutad?

  Hääleta

  Projektid

  Seksuaaltervisealase internetinõustamisteenuse korraldamine ning vaimse- ning reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi välja töötamine

  Koostöös MTÜ Peaasjade ja Tervise Arengu Instituudiga, viib Eesti Seksuaaltervise Liit ellu projekti „Seksuaaltervisealase internetinõustamisteenuse korraldamine ning vaimse- ning reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi välja töötamine“. Projekti peamiseks eesmärgiks on tagada Eestis elavatele noortele (14–24.a) kvaliteetse heatasemelise seksuaal- ja reproduktiivtervisealase internetinõustamisteenuse kättesaadavus, tagada kvaliteetse seksuaal- ja reproduktiivtervisealased teabe- ja nõustamiskeskkonnad www.amor.ee  / www.estl.ee ning koostöös avaliku sektori asutuste ning valdkonna asjatundjatega arendada välja vaimse tervise ning seksuaal- ja reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhend, mis on edaspidi aluseks teenuste määratlemisel ja hindamisel, kvaliteedi mõõtmisel.

  Projektiga korraldatakse ümber seni toimunud noortele suunatud internetinõustamise teenus kodulehel www.amor.ee, süsteemi ümberkorralduse tulemusena muutub tegevus edaspidi majanduslikult tõhusamaks. Ümberkorralduse läbi uuendatakse kaasajastatakse, tõstetakse keskkondade kasutusmugavust, läbi mille suureneb ka teenuse kättesaadavus. Lisaks arendatakse välja täiskasvanud elanikkonnale tasulise seksuaal- ja reproduktiivtervisealase nõustamise süsteem, millest saadava tulu kaudu toetatakse tasuta nõustamise kättesaadavust noortele. Projekti laiema mõjuna väheneb Eesti noorte seksuaal- ja reproduktiivtervisealane riskikäitumine, HIV/seksuaalsel teel levivatesse infektsioonidesse haigestumus ja soovimatute raseduste esinemissagedus.
  Loodava vaimse ning seksuaal- ja reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste võrgustiku ning kvaliteedijuhendi kaudu parandatakse veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteeti ja paraneb ligipääs kvaliteetsetele teenustele.

  Projekti rahastatakse Norra toetustest 2009-2014 Rahvatervise programmi raames. Eestis on Rahvatervise programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.