Kiirküsitlus

Millist rasestumisvastast vahendit Sa kasutad?

Hääleta

Seksuaalne identiteet

Nägemus enda seksuaalsusest on elu jooksul pidevas muutumises. Teismeliseeas on seksuaalse minapildiga seoses palju otsinguid ja võidakse tunda ebakindlust oma seksuaalse identiteedi osas, kuid aja jooksul õpitakse ennast paremini tundma ning tunnustama enda ja teiste seksuaalsust sellisena nagu see on.

Inimese seksuaalsus võib väljenduda väga erinevalt. See puudutab nii seksuaalset identiteeti (kelle vastu ma tunnen tõmmet?) kui ka sooidentiteeti (millise soona ma end tajun?). Enamik inimesi on nö. cis-soolised heteroseksuaalid, mis lihtsalt tähendab seda, et nad tajuvad end sama soona, millena nad sündisid, ning nad tunnevad seksuaalset ja romantilist tõmmet vastassoo vastu. Näiteks vastab sellele kirjeldusele inimene, kes on sündinud naisena ja kes tajub end naisena ning tunneb tõmmet meeste vastu.
Ent küllaga on selliseid inimesi, kelle seksuaalsus avaldub erinevalt.  Sageli puutume seksuaalsetest erinevustest rääkides kokku termininga LGBT ehk lesbid, geid, biseksuaalsed ja transsoolised inimesed. Lesbideks loetakse naisi, kes tunnevad seksuaalset ja romantilist tõmmet eelkõige naiste vastu. Geideks peetakse seevastu mehi, kes tunnevad seksuaalset ja romantilist tõmmet eelkõige meeste vastu. Biseksuaalid on inimesed, kes tunnevad tõmmet mõlema soo vastu. Lisaks eelnevale on olemas veel panseksuaalid, kes tunnevad tõmmet inimese vastu, sõltumata tema soost, sooidentiteedist ja seksuaalsest identiteedist. Pilti „hägustab“ tõsiasi, et ka lesbid ning geid võivad astuda vastastikusele nõusolekule tuginevasse vahekorda vastassoost partneriga. Samasuguseid vahekordi võib esineda heteroseksuaalidel enda soo esindajaga.
Seetõttu on oluline meeles pidada, et sinu seksuaalne identiteet on midagi, mida ainult sina saad defineerida. Pole mingit selget alust jaotada inimesi heteroseksuaalideks, biseksuaalideks jne: väga palju loeb sinu enese tunnetus. Mees, kes astub vahekorda teise mehega, ei ole kindlasti sellepärast gei. Uuringute järgi loevad näiteks väga paljud meestega vahekorras olnud mehed end tegelikult heteroseksuaalideks ning selleks on neil iga õigus.
Lisaks eelnevale on olemas ka inimesi, kes ei tunne seksuaalset tõmmet kellegi vastu ehk siis nö. aseksuaalseid inimesi. Aseksuaalsus on üks seksuaalsuse mitmetest tahkudest ning aseksuaalsed inimesed on täiesti tavalised inimesed, kes on võimelised olema armastavates ja toetavates suhetes.

Milline on õige seksuaalsus?

„Õiget seksuaalsust“ pole olemas: on olemas vaid väga mitmeid erinevaid viise, kuidas seksuaalsus avaldub. Heteroseksuaalseid cis-soolisi inimesi on kõige rohkem, ent see ei tee neid paremateks ega õigemateks. Seksuaalse identiteedi või sooidentiteedi põhjal diskrimineerimine on väiklane, ebaõiglane ning arenenud ühiskonna jaoks sobimatu tegevus. Ainukene õige viis oma seksuaalsust väljendada on nõusolekupõhine ja teineteist austav viis. Kõik muu on vaid loomulik mitmekesisus.