Kiirküsitlus

Millist rasestumisvastast vahendit Sa kasutad?

Hääleta

Soorollid ja seksuaaltervis

Tänapäeval on soorollid muutunud paindlikumaks võrreldes aastakümnete taguse ajaga. Soorollid sarnanevad üha vähem stereotüüpse ettekujutusega naise ja mehe kindlalt piiritletud rollist. Sellest hoolimata pakutakse eri meediakanalites sageli just stereotüüpseid naise ja mehe kuvandeid. Seetõttu on noored, kes on paljuski meedia sihtgrupp, mõjutatud meedia pakutavatest soostereotüüpidest – poisid võivad tahta tunda ennast n-ö macho’dena ega soovi olla “nõrgad”, tüdrukud keskenduda üha enam välise “naiselikkuse” loomisele (sh rindade suurendamine jms), et vastata meedia loodud “ideaalse naise” etalonile.
Tänapäeval leitakse, et seksuaalsest arengust lähtuvalt vajavad tüdrukud oma seksuaalsete vajaduste ja soovide tugevamat kinnitamist. Poisid aga vajavad kinnitust, et tunnete väljendamine, armumine ja õrn olemine sobib nii tüdrukutele kui ka poistele ega  tee neid  vähem mehelikuks.

Inimese ettekujutus soorollidest mõjutab seetõttu ka tema käitumist ja tervisealaseid valikuid, sh riskeerivat ja tervist ohustavat käitumist, millega on seotud vigastused, õnnetused, mürgistused. Soorollid mõjutavad tihedasti ka inimese seksuaalsust ja seksuaalkäitumist. On leitud, et soosterotüüpsed arusaamad võivad ka heade turvaseksialaste teadmistega inimestel raskendada rasestumisvastaste meetodite kasutamist. Nii võidakse ka siin tajuda riskimist mehelikuna ja loobuda kondoomi kasutamisest. Tüdrukud ja naised võivad mõelda, et naiselik käitumine seisneb järeleandmises või allumises ning on seepärast valmis loobuma kondoomist, kui partner seda soovib või kui seda pole käepärast. Traditsioonilise lähenemise järgi on mees seksuaalkäitumises orienteeritud individualismile ning naine alalhoidlikkusele, alistumisele ja suhete hoidmisele. Stereotüüpne ettekujutus soorollidest, mille kohaselt naiselikkus seostub suhetes eeskätt tunnete ja armastusega, mehelikkus aga seksuaalvahekorraga, võib tekitada nii meestes kui naistes raskusi oma tegelikest tunnetest ja eelistustest arusaamisel ning ebakindlust oma soovide väljendamisel, mis omakorda raskendab partneritevahelist avameelset suhtlust. Seevastu enesekindlad paindlikuma soorolli-ettekujutusega inimesed on omavahel avameelsemad, ennastkehtestavamad ja selle tulemusena alustatakse ka seksuaalelu riskivabamalt. Mittestereotüüpne arusaam soorollidest annab inimesele suurema vabaduse oma isikliku rollimudeli kujundamisel ning pakub lähisuhtes suuremat turvalisust ja hoolivust, mida vajavad kõik inimesed, sõltumata soost.