Kiirküsitlus

Millist rasestumisvastast vahendit Sa kasutad?

Hääleta

Soorollid ja soostereotüübid

Selle teema puhul tuleb esmalt mõista, mis on bioloogiline sugu ja mis on sotsiaalne sugu.
Bioloogiline sugu hõlmab bioloogilisi ja füsioloogilisi erinevusi, mille alusel eristatakse mehi ja naisi.
Sotsiaalne sugu hõlmab naisteks ja meheks olemise ühiskonnapoolseid ootusi, soole iseloomulikuks peetavaid rolle, iseloomujooni, omadusi ja vastavalt naiste-meeste vahelisi suhteid. Soorolle õpitakse perekonnas, koolis, sõpradelt ja meediast. Poiste ja tüdrukute vahel on lisaks bioloogilistele erinevustele sünnist saadik rida psühholoogilisi erinevusi: erinevad iseloomujooned, erinev negatiivsete tunnetega toimetulek, erinev käitumine, erinev mänguasjade, mängude ja hobide eelistus. Neile erinevustele lisanduvad arengu jooksul kultuuriliselt määratletud erinevused, lähtuvalt sellest, kuidas poistesse ja tüdrukutesse suhtuvad vanemad ja teised täiskasvanud. Nii näiteks võidakse kasvades saada sõnum, et ainult poisid ronivad puude otsa ja satuvad seiklustesse (“poisid on rüütlid”) või et tüdrukud on head ja armsad vaid siis, kui nad näevad kenad välja (“tüdrukud on printsessid”). Lapsed näevad soorollide toimimist sünnist alates oma vanemate näitel, läbi meedia ja ühiskonna, kuid alles teismeliseeas hakatakse soorollidest mõtlema ja teadlikult erinevaid rolle valima. Stereotüüpsest soorollist kõrvale kalduv käitumine võib sageli pälvida hukkamõistu ja põhjustada noores seesmisi vastuolusid.

Soostereotüübid on lihtsustatud ettekujutused inimese soost, mis lähtuvad vaid tema soolisest kuuluvusest. Selle ettekujutuse kohaselt on olemas „õige mehelikkus/naiselikkus“. Nii näiteks arvatakse, et meessugu ja mehelikkust peaks iseloomustama alati agressiivsus, jõulisus, julgus, tugevus, kiirus, loogilisus, aktiivsus, kompetentsus ning naissugu ja naiselikkust seevastu alati õrnus, tagasihoidlikkus, nõrkus, saamatus, emotsionaalsus, passiivsus ja sõltuvus.

Mõned näited traditsioonilistest (stereotüüpsetest) soorollidest on järgmised:
• Poistele meeldib sport ja tegevused õues, tüdrukutele aga õmblemine, toiduvalmistamine ja tubased tegevused.
• Poistel läheb paremini matemaatikas ja loodusteadustes, tüdrukutel aga keeltes, kunstis ja muusikas.
• Poisid tahavad teha karjääri, tüdrukud aga koju jääda.

Mittestereotüüpse vaatenurga järgi võivad erinevad omadused ja käitumisviisid esineda mõlema soo esindajatel (erinevad naiselikkused/mehelikkused). Nii näiteks meeldib paljudele teismelistele poistele toiduvalmistamine, samal ajal kui paljud teismelised tüdrukud saavutavad häid tulemusi loodusteadustes või spordis. Inimesed, kes tunnetavad, et neilt oodatakse traditsiooniliste soorollide järgimist, kannatavad suurema tõenäosusega depressiooni all, kui need, keda igati toetatakse just sellel alal, mis neile enim meeldib.