Kiirküsitlus

Millist rasestumisvastast vahendit Sa kasutad?

Hääleta

Seksuaalõigused


Seksuaaltervis on tihedasti seotud seksuaalõigustega, mis on osa kõigile kehtivatest inimõigustest.

Seksuaalõigused on järgmised:
● õigus olla ise - teha ise otsuseid oma keha osas, ennast väljendada, olla positiivse suhtumisega seksuaalsusesse, valida ise oma partnerit, otsustada ise suhtesse astumise, abiellumise ning laste saamise osas;
● õigus otsustada kas olla seksuaalselt aktiivne või mitte;
● õigus naudingule;
● õigus teada - saada laiapõhjalist seksuaalharidust - omada teadmisi seksuaalsusest, rasestumisvastastest meetoditest, seksuaalsel teel levivatest haigustest ning oma seksuaalõigustest;
● õigus ennast kaitsta ja olla kaitstud - soovimatu raseduse, seksuaalsel teel levivate haiguste ning seksuaalvägivalla eest;
● õigus nõustamisele ja terviseteenustele, mis on konfidentsiaalne, kättesaadav, kvaliteetne ja noortesõbralik;
● õigus osaleda noortele suunatud programmide planeerimisel ja mõjutada otsuseid;
● õigus kasutada rasestumisvastaseid vahendeid;
● õigus rasedust turvaliselt katkestada;
● õigus turvaliseks raseduseks.

Seksuaalõiguste rakendamine tähendab ühtlasi kohustust austada ka teiste inimeste seksuaalõigusi - ühe inimese õigused ei saa realiseeruda läbi sunduse ja vägivalla teise
inimese suhtes.