Kiirküsitlus

Millist rasestumisvastast vahendit Sa kasutad?

Hääleta

Nõusolek

Nõusoleku (inglise keeles consent) all mõistetakse seksuaalsuse ja seksuaalsete tegevuste kontekstis seda, et kõik seksuaalsed tegevused (seksuaalse sisuga kommentaarid, puudutamine, suudlemine, kallistamine, seksuaalvahekorras olemine jne) peavad toimuma kõigi osapoolte nõusolekul ja heakskiidul. Ükski tegevus ei tohi toimuda vastu tahtmist või vägivalla ja sunni mõjul. Nõusolek on oluline, sest eristab seksi seksuaalsest ärakasutamisest. Ainult soovitud seksuaalsed tegevused pakuvad naudingut. Vastu tahtmist tehtud tegevused on seksuaalne ahistamine või kuritarvitamine.  Nõusoleku saamine mingiks tegevuseks annab kindlustunde, et su partner tõesti seda soovib. Nõusoleku mittesaamine või mitteküsimine jätab alati võimaluse, et partner ei soovi sellist seksuaaltegevust ja ei julge seda öelda. Ilma nõusolekut saamata, ei tohiks läbi viia ühtegi seksuaalse sisuga tegevust. Pea meeles, et erinevatel inimestel on erinevad piirid – mis on ühe jaoks tavapärane ja meeldiv tegevus, on teise jaoks vastuvõetamatu. Teiste inimeste piire peab austama ning mitte sundima neid vastu tahtmist ületama.

● Nõusolek peab olema selgelt välja öeldud - nõusolek ei ole ainult “ei” või keeldumise puudumine.
Näide nõusoleku küsimisest ja nõusolekust–
A: “Kas suudleme?”
B: “Jah, ma tahan sinuga suudelda!”
● See peaks olema entusiastlik - ebalev nõusolek võib tähendada, et isikut survestati või ta kartis keeldumisega kaasnevaid tagajärgi.
Näide nõusolekust –
“Oh, ma nii meeletult tahan sinuga suudelda”
Näide olukorrast, kus nõusolek pole kindel –
“Mina ei tea, ma pole kindel, kas me peaksime ikka suudlema...”
● Nõusolekut ei saa vaikimisi eeldada.
See ei ole nõusolek: Partner vaikib, kui sa teda suudelda üritad
Nõusolek peab olema antud vabatahtlikult ilma ähvardamise või survestamiseta.
See ei ole nõusolek: “Kui sa minuga ei seksi, siis ma jätan su maha” - “Okei, seksime siis”
● Nõusolek on ühekordne ja spetsiifiline - see kehtib ainult sel korral antud konkreetse tegevuse kohta.
See ei ole nõusolek: “Aga sa ju olid nõus suudlemisega, miks sa nüüd seksiga nõus ei ole?”
See ei ole nõusolek: “Aga sa ju eelmisel nädalal olid nõus suuseksiga. Mis sul täna häda on, et sa ei taha??”
● Nõusolekut saab igal hetkel tagasi võtta - ükskõik, mitu korda ja milliseid tegevusi ning kellega on varem nõustutud tegema.
See ei ole nõusolek: “Näh, me oleme juba paljad, teeme siis ikka lõpuni!”
See ei ole nõusolek: “Jüri ütles, et temaga sa küll olid nõus kallistama. Miks sa siis mind ei taha kallistada?”
Ei ole nõusolek: “Sa ju enne ütlesid, et sa tahad küll seksida, nüüd sa ei saa enam ringi mõelda.”
● Nõusolekut ei saa anda magav, teadvusetu, joobes või narkootikumide mõju all olev inimene - üksnes täie teadvuse juures olev isik saab anda nõusolekut. Magava, teadvusetu, alkoholijoobes või narkojoobes inimesega toime pandud seksuaalseid tegevusi võib alati tõlgendada seksuaalvägivallana.

Seksuaalelu alustamise legaalne vanus ehk ingl keeles age of consent

Eestis on seksuaalelu alustamise legaalne vanus 14 aastat. See tähendab seda, et 14-aastased ja vanemad on seaduse silmis suutelised ise tegema otsuseid oma keha üle ning andma nõusolekut täisealise isikuga vahekorras olemiseks. Alla 14-aastased ei ole seaduse silmis võimelised andma adekvaatset nõusolekut täisealisega vahekorras olemiseks - st iga seksuaalvahekorda, mis on toimunud täiskasvanu ning alla 14-aastase isiku vahel, saab käsitleda seksuaalkuriteona ning vahekorras osalenud täiskasvanut saab kriminaalkorras karistada. Seksuaalelu alustamise legaalne vanus ei puuduta alaealiste omavahelisi seksuaalvahekordi, mis toimuvad partnerite vabatahtlikult antud nõusolekul.
Sõltumata asjaosaliste vanusest on keelatud seksuaalseteks tegevusteks sundimine vägivalla abil või sellega ähvardades või muul moel survestades.