Kiirküsitlus

Millist rasestumisvastast vahendit Sa kasutad?

Hääleta

Seksist loobumine


Igaühel on õigus otsustada, kas ja millal alustada seksuaalsuhet. Mõnikord otsustatakse seksuaalvahekorrast loobuda või seda edasi lükata ja see tähendab seda, et ei minda kaugemale kallistustest ja suudlustest, seejuures turvaseksi põhimõtteid silmas pidades. See, kui kaugele keegi soovib seksuaalsete tegevustega minna, on igaühe enda otsustada. Igaüks võib teadlikult ka seksuaalvahekorrast hoiduda, kuid see ei tähenda, et oma seksuaalsusest tuleb lahti öelda. Seksuaalvahekorrast loobumine võib olla eluterve ja vastutustundlik. Seksuaalvahekorrast võib loobuda ka peale vahekorras olemise kogemust, mil otsustatakse järgmise seksuaalvahekorraga oodata.

Peamised põhjused, miks otsustatakse seksuaalvahekorraga oodata, on järgmised:
• Oodatakse nii kaua, kuni ollakse nii emotsionaalselt kui füüsiliselt seksuaalvahekorraks valmis.
• Oodatakse seda „õiget“.
• Ei taheta riskida seksuaalsel teel levivatesse haigustesse nakatumisega.
• Ei olda valmis võimalikuks raseduseks.
• Seksuaalpartnerist lahku minek või partneri surm, mistõttu otsustatakse järgmise seksuaalsuhtega oodata.
• Soov vältida seksuaalvahekorraga seonduvat emotsionaalset seotust ja pinget, eriti juhul, kui minnakse lahku ja saadakse haiget, tuntakse ennast ärakasutatuna ja üksikuna ning ollakse seetõttu vihane või masenduses.
• Soov lihtsalt lõbutseda ilma seksuaalvahekorraga kaasnevat survet mängu toomata.
• Muud huvid, nagu sport ja õppimine.
• Moraalsed või usulised tõekspidamised, mis nõuavad seksuaalvahekorrast hoidumist.

Igaühel on õigus otsustada, kas ta on valmis seksuaalvahekorda astuma või mitte. Keegi ei tohi kedagi teist sundida, mõjutada või meelitada vastu tahtmist seksuaalvahekorda astuma. Alati on võimalus öelda „ei“, kui seda tõesti soovitakse, kuid on võimalus öelda ka „jah“, kui ollakse endas selgusele jõudnud.