Kiirküsitlus

Millist rasestumisvastast vahendit Sa kasutad?

Hääleta

Mis ei ole vägivald?

Vägivald ei ole:

• eri seisukohal olemine,
• oma seisukoha mõistlik kaitsmine,
• oma tunnetest rääkimine,
• oma õiguste kaitsmine,
• enesekaitse,
• mängureeglitel ja kokkulepetel põhinevad tegevused (nt spordis),
• aus, edasiviiv ja lahendusi otsiv vaidlus,
• lapsevanema poolt lapsele turvaliste piiride panek, löömise takistamine, kaenlasse võtmine,
• kahe inimese vaheline mõlemapoolselt soovitud flirt, kus mõlemad tunnevad ennast turvaliselt, puudub vastumeelsus ja hirm, ja mis toetab mõlema enesehinnangut.