Kiirküsitlus

Millist rasestumisvastast vahendit Sa kasutad?

Hääleta

Seksuaalsus, lähedus ja vägivald

Seksuaalsus on loomulik osa igast inimesest, see on olemas sünnist surmani ja see kuulub nii tervete kui haigete, puudega kui puudeta, vanade kui noorte inimeste ellu. Iga inimese seksuaalsus on erinev.
Seksuaalsusel on erinevaid aspekte: minapilt, seksuaalne nauding, lähedus, laste saamine. Lähedus  - see on vastastikune tundeseotus, lähedus-  ja ühtekuuluvustunne teise inimesega – selle kõige juurde ei kuulu vägivald. Tervet ja turvalist lähedussuhet iseloomustab mõlemapoolne soov suhtes olla; tunne, et koos on tore ja suhe on võrdne; soovitakse koos olla ja koos teha erinevaid asju; hoitakse, kallistatakse ja hellitatakse teineteist; tuntakse ja väljendatakse teineteise suhtes armastust; arvestatakse teineteisega ja tuntakse ennast turvaliselt. Kui lähedussuhe enam sellisena ei tundu, siis pole see tõenäoliselt enam terve ja turvaline suhe.
Seksuaalsus on tihedalt seotud ka soo mõistega  – nii sellega, missugusest soost inimene on (bioloogiline sugu) kui ka sellega, missugusena nähakse naisi ja mehi erinevates ühiskondades (sotsiaalne sugu), mis on sellega seonduvalt lubatav ja mis mitte, millised on hoiakud meestesse, naistesse ja vägivalda. Traditsiooniliste ettekujutuste järgi on vägivaldne käitumine mõnikord lubatav mehelikule käitumisele, vägivallale alistumine aga naiselikule.Igal inimesel on õigus olla seksuaalne ja elada vabana vägivallast!