Kiirküsitlus

Millist rasestumisvastast vahendit Sa kasutad?

Hääleta

HIV Eestis

Eestis saadi esimest korda HIV- testi positiivne tulemus 1988. aastal. Esimesel aastakümnel registreeriti kokku alla 100 HI-viirusega nakatumise juhu. 2001. aastal olukord muutus – Ida-Virumaal suurenes järsult HI-viiruse registreerimine. 2000. aastal avastati 390 ja 2001. aastal juba 1474 HI-viiruse juhtu, peamiselt Ida-Virumaal ja Tallinnas süstivate narkomaanide hulgas.
2019. aasta 31. detsembri seisuga on Eestis diagnoositud 178 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 10079 inimesel, sealhulgas AIDS 567 inimesel.
Ttegelik nakatunute arv võib olla hinnanguliselt 14 000. Enamus (pea 90%) uutest HIV-juhtudest registreeritakse Ida-Virumaal ja Tallinnas, kuid ka kõigis Eesti maakondades on registreeritud HIV- juhte. Kui HIV-epideemia algperioodil oli enamik nakatunutest mehed, siis 2011. aastal olid peaaegu pooled naised. Viimastel aastatel kõige enim uusi juhte on saadud heteroseksuaalsel teel. Uute HIV-juhtude arv on viimastel aastatel õnneks langenud. Jooksvalt saab HIV-statistikat Terviseameti koduleheküljelt..