Kiirküsitlus

Millist rasestumisvastast vahendit Sa kasutad?

Hääleta

HIV Eestis

Eestis saadi esimest korda HIV- testi positiivne tulemus 1988. aastal. Esimesel aastakümnel registreeriti kokku alla 100 HI-viirusega nakatumise juhu. 2001. aastal olukord muutus – Ida-Virumaal suurenes järsult HI-viiruse registreerimine. 2000. aastal avastati 390 ja 2001. aastal juba 1474 HI-viiruse juhtu, peamiselt Ida-Virumaal ja Tallinnas süstivate narkomaanide hulgas.
Eestis on HIV levimus 15–49-aastaste hulgas 1,2% ja see on Euroopa Liidu kõrgeim. 2011. aasta lõpuks oli kokku registreeritud 8062 HIV-juhtu, kuid tegelik nakatunute arv võib olla hinnanguliselt 10 000-12 000. Enamus (pea 90%) uutest HIV-juhtudest registreeritakse Ida-Virumaal ja Tallinnas, kuid ka kõigis Eesti maakondades on registreeritud HIV- juhte. Kui HIV-epideemia algperioodil oli enamik nakatunutest mehed, siis 2011. aastal olid peaaegu pooled naised. Siiani on HIV levinud peamiselt süstivate narkomaanide seas, kuid järjest enam on nakatunute hulgas neid, kes ei ole süstivad narkomaanid ja saavad nakkuse seksuaalsel teel. Uute HIV-juhtude arv on viimastel aastatel õnneks langenud. Jooksvalt saab HIV-statistikat Tervisekaitseinspektsiooni koduleheküljelt, rubriigist „Nakkushaigused“.